Síla doteku

Dovolená 19. 8. - 23. 8. 2019

 

V době plné stresu a napětí je masaž  jedním z nejlepších prostředků pro relaxaci po náročném dni. Masáže přinášejí uvolnění, mají mocnou přirozeně léčivou schopnost, která je dostupná nám všem. 

Jsou účinné proti bolestem svalů (např.zad, krku, končetin), 
uvolňují psychiku a nabijí novou energií.
 
Přestože jsou výsledky a účinky masáže nepopíratelné, mnoho z nás jim nevěří a to je jistě škoda.
 
V masážním studiu Jantaris Vám nabízíme hned několik druhů masáží.
 
Vybírat můžete mezi :
 
ozdravnými,
            detoxikačními,
                         antistresovými,
                                      relaxačními. 
 
Doporučit můžeme i různé druhy zábalů. 
 
Vybereme  Vám tu pravou metodu pro řešení Vašich individuálních potíží.
 
Využijte příležitosti nákupu dárkových poukazů a obdarujete například 
                                                 své zaměstnance, 
                                                          blízké
                                                           nebo
                                                     třeba i sebe.

 

za Jantaris 

Jana Dočekalová

 

 

 

 

 

 

       

Vážení klienti,

abych mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

a) Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

b) Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek.

c) Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu, informace o Vašich nemocech, případně lécích, alergiích, lékařských zákrocích, úrazech.

d) Právním důvodem tohoto zpracování je plnění mých služeb. 

e) Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

f) Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

g) Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

h) Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

ch) Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

j) Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.